kolo-top.png Silniční okruh kolem Prahy pragoprojekt.png

Pozvánka na valnou hromadu dne 7. 6. 2018


Pozvánka na valnou hromadu dne 7. 6. 2018

 

Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo Spolku pro výstavbu silničního okruhu kolem Prahy, z. s. svolává
ŘÁDNOU  VALNOU  HROMADU
Spolku
se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 269 93 961
zapsaného do spolkového rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl L, vložka 15553, která se bude konat
dne 7. června 2018 od 14.00 hodin v zasedací síni SFDI (7. patro)
Sokolovská 278, 190 00 Praha 9

 

 Program jednání:

1.     Projednání a schválení zprávy Výkonné rady za uplynulé období

2.     Zpráva o výsledku hospodaření za uplynulé období

3.     Vyjádření dozorčí komise

4.     Schválení volebního řádu pro volbu Výkonné rady Dozorčí komise

5.     Volba členů Výkonné rady a Dozorčí komise

6.     Projednání a schválení plánu práce pro rok 2018 – 2021

7.     Projednání a schválení usnesení z jednání

 

 V Praze dne 3. dubna 2018

 

                                                                                       Ing. Pavel Čihák, v. r.
                                                                             
předseda Výkonné rady Spolku

« zpět na seznam

ico-link.png, 3,7kB

Prohlédněte si také


Něco málo o historii okruhu

foto-historie.png, 42kB

První zmínky o silničním obchvatu kolem Prahy (tehdy nazývaného Pražský dálnicový okruh) jsou již z 30. let 20. století, tj. z období vzniku historie dálnic na našem (tehdy Československém) území.

Vliv stavby na okolí

foto-vliv.png

Úkolem okruhu je, ale hlavně bude, odlehčit zatížené síti městských komunikací a propojit všechny dálnice a rychlostní silnice u Prahy a umožnit tak tranzitní dopravě plynulý přechod mezi všemi dálkovými trasami, které se z Prahy radiálně rozbíhají.

Pozitiva projektu

foto-pozitiva.png

Úkolem okruhu je, ale hlavně bude, odlehčit zatížené síti městských komunikací a propojit všechny dálnice a rychlostní silnice u Prahy a umožnit tak tranzitní dopravě plynulý přechod mezi všemi dálkovými trasami, které se z Prahy radiálně rozbíhají.