Novinky

Dálnice D0

Novoroční blahopřání 2022

6. 1. 2022
Vážení čtenáři těchto stránek,i v této složité době Vám v novém roce 2022 především pevné  zdraví, ale také hodně spokojenosti, štěstí a úspěchů v osobním životě i v práci a ze všech cest, na které se vydáte, šťastný…

Informace Spolku pro výstavbu silničního okruhu kolem Prahy, z.s.

4. 9. 2020
Informace Spolku pro výstavbu silničního okruhu kolem Prahy, z.s. o společném jednání starostů, občanských iniciativ, orgánů státní správy a občanů k problematice urychlení přípravy stavby dálnice D0 511 (D1 - Běchovice)na ZÚ Městské části…

Novoroční blahopřání 2019

21. 12. 2018
Vážení čtenáři těchto stránek, krásné Vánoce a v novém roce 2019 pevné  zdraví, hodně spokojenosti, štěstí a úspěchů v osobním životě i v práci a ze všech cest, na které se vydáte, šťastný návrat Vám přeje   …

Pozvánka na valnou hromadu dne 7. 6. 2018

4. 4. 2018
Pozvánka na valnou hromadu dne 7. 6. 2018   Pozvánka na valnou hromadu   Představenstvo Spolku pro výstavbu silničního okruhu kolem Prahy, z. s. svolává ŘÁDNOU  VALNOU  HROMADUSpolkuse sídlem Národní 138/10, Nové…

Novoroční blahopřání 2018

22. 12. 2017
Vážení čtenáři těchto stránek, příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce 2018 pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti a úspěchů v osobním životě i v práci a  ze všech cest, na které se vydáte šťastný návrat vám všem přeje…

Nová silnice I/16 ulehčí do dvou let život obyvatelům ve Slaném a okolí

14. 12. 2017
Tisková zpráva Ministerstva dopravy Nová silnice I/16 ulehčí do dvou let život obyvatelům ve Slaném a okolí 11. prosince 2017                   …

Dostavba Pražského okruhu se o další krok přiblížila k realizaci, MŽP vydalo závazné stanovisko EIA

27. 11. 2017
Tisková zpráva Ministerstva dopravy Dostavba Pražského okruhu se o další krok přiblížila k realizaci, MŽP vydalo závazné stanovisko EIA   24. listopadu 2017   Pokračování silničního okruhu kolem Prahy mezi Běchovicemi a…

Dopis Spolku pro výstavbu SOKP ministrovi životního prostředí ve věci EIA pro stavbu 511

25. 5. 2017
Dopis Spolku pro výstavbu silničního okruhu kolem Prahy ministrovi životního prostředí ve věci procesu EIA pro stavbu SOKP 511 Běchovice D1 z 19. 5. 2017.

Novoroční blahopřání 2017

21. 12. 2016
Vážení čtenáři těchto stránek, krásné vánoční svátky a v novém roce 2017 ať vás provází  zdraví, spokojenost a  štěstí, které by měla přinést ona šťastná sedma v letopočtu nadcházejícího roku, vám všem přeje   …

Nesouhlas Spolku pro výstavbu SOKP s rozhodnutím vlády o vyjmutí stavby 511 Pražského okruhu ze seznamu vybraných prioritních staveb

14. 6. 2016
Na základě skutečnosti, že vláda 8.června 2016 na svém zasedání z 11 vybraných prioritních staveb, u nichž má nahradit posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 244/1992 Sb., novelou zákona č. 39/2015 Sb. (EIA), vyjme …

Vláda schválila záchranný plán Ministerstva dopravy v procesu EIA

12. 5. 2016
Vláda dnes schválila plán ministerstva dopravy, který minimalizuje dopady na skupinu dopravních staveb, kterých by se mohlo dotknout opakování procesu EIA (posouzení vlivu na životní prostředí). Ministerstvo dopravy zároveň…

Úvod » Ze stavby » Informace o stavbách Pražského okruhu k 01/2016 Informace o stavbách Pražského o

18. 1. 2016
Informace ŘSD ČR o stavbách Pražského okruhu 511, 518 a 519 k 01/2016.

Novoroční blahopřání 2016

27. 12. 2015
Vážení čtenáři těchto stránek,příjemné a klidné vánoční svátky a v novém roce 2016 pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti a úspěchů v osobním životě i v práci a  ze všech cest, na které se vydáte šťastný návratvám všem přeje …
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Sdružením pro výstavbu silničního okruhu kolem Prahy, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu: posta@rsd.cz
© 2018 Silniční okruh kolem Prahy
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Sdružením pro výstavbu silničního okruhu kolem Prahy, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu: posta@rsd.cz
© 2018 Silniční okruh kolem Prahy