Novinky

Dálnice D0

Informace Spolku pro výstavbu silničního okruhu kolem Prahy, z.s.

4. 9. 2020

INFORMACE
 
Dne 24. srpna 2020 v prostorách ZÚ Městské části Praha - Kunratice došlo ke společnému jednání starostů, občanských iniciativ (SPRSD, SOKP), orgánů státní správy a občanů k problematice urychlení přípravy stavby Dálnice D0 511 (D1 - Běchovice).

Jednání vycházelo ze skutečnosti, že dne 30. července 2020 bylo vydáno a zveřejněno nepravomocné ÚR stavby D0 511. Bohužel očekává se podání mnoha odvolání proti tomuto vydanému územnímu rozhodnutí, kde přetrvávajícím problémem jsou výkupy pozemků např. (AGROTRADE a XAVEROV, Koloděje), a kde z důvodu požadované neúměrné ceny ze strany majitelů nelze naplnit platné dohody o ceně mezi MHMP a ŘSD ČR. Předpokládají se zde rozsáhlá vyvlastňování a soudní spory

Vlastníci pozemků byli v souladu s memorandem i z důvodu koordinace osloveni s návrhem na výkup pozemků dotčených zároveň stavbou 511 i zelenými pásy současně ŘSD ČR i hl. m. Prahou a to v k. ú. Běchovice. Náklady na výkup pozemků v k.ú. Běchovice za ŘSD ČR pro stavbu 511 činí 250 mil. Kč. ŘSD ČR tyto potřebné finanční prostředky pro rok 2020 alokovalo.

Kupní cena pozemků pro stavu 511 byla stanovena na základě znaleckého posudku v souladu s platným zněním zákona č. 416/2009 Sb.

Kupní cena pro kompenzační opatření (zelené pásy) byla stanovena na základě znaleckého posudku dle pravidel pro výkupy pozemků pro hl. m. Prahu. Kupní ceny pro stavbu D0 511 a pro kompenzační opatření, které vykupuje hl.m. Praha se liší (pro hl. město Prahu jsou nižší.

Oslovený vlastník v k.ú. Běchovice je firma AGROTRADE, a.s. Z důvodu nesouhlasu s cenou firma nabídku ŘSD ČR odmítla.

Předpoklad vydání pravomocného územního rozhodnutí je 02/2021 a vydání stavebního povolení se předpokládá v 10/2021. Odvolacím orgánem je MHMP.
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Sdružením pro výstavbu silničního okruhu kolem Prahy, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu: posta@rsd.cz
© 2018 Silniční okruh kolem Prahy
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Sdružením pro výstavbu silničního okruhu kolem Prahy, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu: posta@rsd.cz
© 2018 Silniční okruh kolem Prahy