Novinky

Dálnice D0

Pozvánka na valnou hromadu dne 7. 6. 2018

4. 4. 2018

Pozvánka na valnou hromadu dne 7. 6. 2018

 

Pozvánka na valnou hromadu
 
Představenstvo Spolku pro výstavbu silničního okruhu kolem Prahy, z. s. svolává 
ŘÁDNOU  VALNOU  HROMADU
Spolku
se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 269 93 961
zapsaného do spolkového rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl L, vložka 15553, která se bude konat
dne 7. června 2018 od 14.00 hodin v zasedací síni SFDI (7. patro)
Sokolovská 278, 190 00 Praha 9

 

 Program jednání:

  1. Projednání a schválení zprávy Výkonné rady za uplynulé období
  2. Zpráva o výsledku hospodaření za uplynulé období
  3. Vyjádření dozorčí komise
  4. Schválení volebního řádu pro volbu Výkonné rady Dozorčí komise
  5. Volba členů Výkonné rady a Dozorčí komise
  6. Projednání a schválení plánu práce pro rok 2018 – 2021
  7. Projednání a schválení usnesení z jednání

  

 V Praze dne 3. dubna 2018

 

                                                                                     Ing. Pavel Čihák, v. r.
                                                                              
předseda Výkonné rady Spolku

Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Sdružením pro výstavbu silničního okruhu kolem Prahy, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu: posta@rsd.cz
© 2018 Silniční okruh kolem Prahy
Obsah těchto webových stránek je tvořen informacemi poskytnutými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Sdružením pro výstavbu silničního okruhu kolem Prahy, projekčními, konzultačními a stavebními podnikateli a vlastní činností autorů těchto stránek. Veškerá práva majitelů autorských práv jsou vyhrazena. Veškeré informace v podobě fotografií, animací, vizualizací, filmových materiálů a textů uveřejněných na této webové prezentaci jsou povoleny pouze pro domácí použití. Toto omezení vylučuje použití těchto informací k jakékoliv veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronájmu, půjčování, prodeji neoprávněnými osobami apod. Porušování autorského práva je trestným činem, za který může být pachatel potrestán trestem odnětí svobody v trvání až 5 let a peněžitým trestem do výše 5.000.000,- Kč.

Pokud má jakákoliv právnická nebo fyzická osoba zájem o použití těchto informací jiným než povoleným způsobem, je povinna oficiálně zažádat o souhlas majitele autorských práv, tj. ŘSD ČR na e-mailovou adresu: posta@rsd.cz
© 2018 Silniční okruh kolem Prahy